Den tilltagande befolkningen på Mälaröarna hade behov av transporter.

På grund av outbyggda vägar och undermåliga broar hade ångbåtstrafiken länge varit det enda alternativet. Biltrafik var ett tag till och med förbjuden bortom Drottningholm. I början av 1920-talet startade de första omnibusslinjerna från spårvagnshållplatsen i Ulvsunda. De små bussarna tog endast 12 passagerare, och dessa fick stiga av när bussen passerade de gamla flottbroarna med vattnet forsande kring hjulen.

Om detta stycke nutidshistoria, och om utvecklingen fram till dagens entreprenadtrafik handlar den här hemsidan. Faktasamlingar likt denna innehåller tyvärr alltid luckor, motstridiga uppgifter och felaktigheter. Ha överseende med detta! Rättelser och bidrag är alltid välkomna. Skicka gärna ett meddelande!